Hoolekogu

← Tagasi eelmisele lehele

Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna 04. oktoober 2023. a otsus nr O-23-0016 “Tartu Pärli Kooli hoolekogu kinnitamine”

 OTSUS

Tartu, 04. oktoober 2023. a. nr O-23-0019 

Võttes aluseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lg-d 1, 2, Tartu linnavalitsuse 5. oktoobri 2021. a määruse nr 23 „Hoolekogu moodustamise kord ja töökord” § 13 lg-d 1 ja 2 ning lähtudes Tartu Pärli Kooli direktori esitatud andmetest, Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja

o t s u s t a b:

1. Kinnitada Tartu Pärli Kooli hoolekogu koosseis järgmiselt:

1.1. Vallo Tilgar – lastevanemate esindaja;
1.2. Sigrid Morozov – lastevanemate esindaja;
1.3. Liina Taska – lastevanemate esindaja;
1.4. Kert Kruusimägi – lastevanemate esindaja;
1.5. Marge Raadla – vilistlaste esindaja;
1.6. Siret Kruk – toetava organisatsiooni esindaja (Eriolümpia Eesti Ühendus);
1.7. Reigo Kärner – õppenõukogu esindaja;
1.8. Heljo Pikhof – linna esindaja.

2. Otsus jõustub 4. oktoober 2023. a.

 

 (allkirjastatud digitaalselt)
Anne Juhkam
haridusvaldkonna finantsjuht osakonna juhataja ülesannetes

 Hoolekogu koosoleku protokollid

← Tagasi eelmisele lehele