Huvitegevus

Huvitöö üldeesmärgid on:

 

 

1. laste vaba aja võimetekohane ja huvipakkuv sisustamine

2.õpilaste arengupotentsiaali leidmine ja arendamine

3. lisateadmiste ja oskuste andmine

4. koostööoskuste arendamine

5. vastutustunde kasvatamine

6. lastele eduelamuse andmine ning selle läbi nende enesehinnangu tõstmine

7. ülekooliliste ürituste kaudu traditsioonide ja ühtsustunde loomine

8. preventsioon

← Tagasi eelmisele lehele